H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Kalin Cakov

Ing. arch. Kalin Cakov se narodil v roce 1970 v Sofii. Vysokoškolské studium absolvoval v letech 1989–1995 na Fakultě architektury STU v Bratislavě. V roce 1996 se stal spoluzakladatelem studia cakov-makara. V současnosti má za sebou dlouholetou a úspěšnou kariéru v oblasti architektury; stal se držitelem mnoha ocenění a nominací, například: za rok 2004 nominace na BRICK AWARD, 2005; nominace na Cenu Dušana Jurkoviče, 2006; cena Stavba roku, 2006; laureát ceny CE.ZA.AR, 2010; nominace na Cenu Miese van eer Rohe a mnohé další. Architekt Cakov se účastní několika významných mezinárodních workshopů, například v Japonsku, USA či v Rusku, a přednášek na mezinárodní úrovni v Bratislavě, Brně, Vídni, Moskvě, Sofii a v dalších městech.

To, co pro něj znamená jeho práce v oblasti architektury a jaký význam ji přičítá pro svůj život, vyjadřuje slovy: „Škola dá člověku základ a naučí ho koncepčně myslet. Ale až praxe prověří, zda je schopen tyto získané vědomosti přenést do reálného života. Neboť co se během studia odehrávalo v čistě akademické rovině, najednou je postaveno do polohy reálné, kde každý krok v tvorbě a přípravě projektů má svůj význam a důležitost. A není nic krásnějšího, než když se myšlenky architekta zhmotní a je z toho pěkný objekt, který svou přítomností zvýšil estetickou bonitu okolí.“

Hned po ukončení školy založil v roce 1995 ateliér cakov-makara v Bratislavě. V roce 2005 ateliér rozšířil svou působnost i do Prahy a od roku 2008 existuje pobočka ateliéru také v Prešově. V roce 2009 se ateliér cakov-makara přirozeným způsobem přetransformoval na cakov+partners. Projekty, na kterých firma pracuje, jsou realizovány i mimo Slovenské republiky, a kromě blízké České republiky jsou to i projekty pro Ruskou federaci, hlavně pro Moskvu či přímořskou Anapu. Realizují také rezidenční projekty určené pro Kypr, USA a JAR. Architektonické studio cakov+partners se snaží v rámci některých svých projektů zvát do svého týmu významné architekty nejen z ČR ze studia Olgoj-Chorchoj, Bořka Šípka a Rudolfa Netíka, ale i ze studia Respect ze Slovenska. Spolupráce ve smíšených týmech má své kouzlo a je velkým přínosem pro obě strany.