H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Jaroslav Wertig

Ing. arch. Jaroslav Wertig se narodil v roce 1969 v Chebu. Vysokoškolské studium absolvoval v roce 1997 na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Lábuse. Od roku 1997 je (spolu s Borisem Redčenkovem a Prokopem Tomáškem) spolumajitelem úspěšného architektonického studia A69, které bylo v roce 2007 jako jedno ze dvou českých architektonických studií zařazeno mezi TOP 101 nejlepších studií mladých světových architektů časopisu Wallpaper. Ateliér získal mnohá prestižní domácí i mezinárodní ocenění (nominace na Cenu Miese van der Rohe za Českou republiku 2003, 2007 a 2011, Grand Prix Architekty 1999, 2008, 2010 a 2011, Wallpaper Award za nejlepší rodinný dům 2007) a stal se také vítězem prestižních architektonických soutěží. Ateliér má na svém kontě několik desítek projektů a realizací na různých místech České republiky. Mezi nejznámější a nejvíce oceňované patří například Sanatorium dr. Petáka (2000–2001) nebo Villa Lea ve Františkových Lázních (1998).

Nedílnou součástí tvorby architektů A69 jsou urbanistické projekty či návrhy na revitalizaci veřejných prostranství. K významným realizacím z této oblasti patří například Central Park Praha (2009), bytový soubor Triplex v Karlových Varech (2011) a další. Ateliér se soustavně zabývá i navrhováním rodinných domů s charakteristickým rukopisem – mezi nejvýznamnější patří Villa Lea ve Františkových Lázních (2005), dům Plot v Chebu (2005), dům Eggo v Praze (2006) a další.

Jaroslav Wertig má bohatou publikační a přednáškovou činnost (Bělehrad, 2007; Polsko, 2007; bienále v Bukurešti, 2008; výstava a přednáška v Berlíně, 2008; Univerzita Bauhaus ve Výmaru, 2009 atd.). Dlouhá léta působil jako člen redakční rady časopisu Architekt (později Ad architektura) a časopisu Koncept, také jako editor ročenky Česká architektura 2002–2003.