H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

POROTA

Mezinárodní odborná porota je zložená z architektů České a Slovenské republiky, vyhlašovatele soutěže a zástupce médií. Předsedu poroty zvolí porotci na začátku hodnocení soutěžních návrhů.