H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Garant soutěže:
prof. akad. arch. Jan Fišer

Univerzita J. E. Purkyně
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 285 111
Fax: +420 475 285 127