H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Fakulta architektury VUT v Brně


Garant soutěže:
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Ústav stavitelství
FA VUT
Poříčí 273/5
Brno-město,
63 900 Brno
Místnost 814
Tel.: +420 54114 6752
E-mail: meixner@fa.vutbr.cz