H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Pravidla soutěže


Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti a studentky (ne kolektiv) vysokých škol, především ti, kteří studují obory architektura, pozemní stavitelství, design a výtvarné umění. Podmínkou účasti je také to, že účastník není absolventem II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů. Soutěžící se musejí registrovat zasláním vyplněného registračního formuláře v termínu od 1.2. do 31.5. 2015.

AXOR H2O STORY 2015

4. ročník mezinárodní studentské soutěže

Téma: Bathroom for Space station | koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici

Řešte konflikt: kompaktnost a úspornost versus faktor nutné psychohygieny a relaxu. Uvažujte také nad vlivem „gravitace“. Hlavním kritériem je funkčnost, kreativita, neotřelost návrhu, forma prezentace a její realizovatelnost v rámci výstavy Designblok 2015.

Způsob předání soutěžních prací
Soutěžící připraví prezentační panel ve formátu B1 (700 mm × 1 000 mm) v elektronické podobě.

Panel bude obsahovat textovou část se základní charakteristikou (max. 1 800 znaků včetně mezer) a grafickou část (Půdorysné řešení, pohledy v měřítku 1 : 50. Perspektivy, které soutěžící autor považuje za nezbytné pro posouzení díla).

K soutěžnímu návrhu nutno odděleně umístit další dokumentaci - studii proveditelnosti návrhu pro účely jeho prezentace v rámci výstavy Designblok Praha 2015. Ve studii třeba vyjádřit jak by tento projekt, pokud vyhraje, mohl být prezentován na Designbloku 2015 v Praze.

Pro zachování anonymity při hodnocení prací odbornou porotou nesmí být žádná část soutěžního návrhu označena jakýmkoliv identifikačním údajem nebo grafickou značkou, resp. logem, které by mohly narušit anonymitu.

Soutěžní dokumentace musí být zpracována digitálně. Každý soutěžící připraví složku s názvem, který bude tvořen celým jménem autora. Složka bude obsahovat: soutěžní návrh zpracovaný podle bodů 5.1. a 5.2., studii proveditelnosti návrhu pro účely jeho prezentace v rámci výstavy Designblok Praha 2015, textovou část (viz bod 5.2.1) v dokumentu word a grafickou část s obrázky ve formátu tiff, jpg nebo pdf v tiskové kvalitě 300 dpi.

Datum odevzdání soutěžních návrhů/uzávěrka přihlášek se stanovuje na 31. května 2015. Do tohoto termínu je nutné umístit soutěžní návrh v této formě na ftp server soutěže. O podmínkách pro uložení soutěžního návrhu bude každý registrovaný účastník informován sekretariátem soutěže.

Kompletní podmínky soutěže si můžete stáhnout zde.