H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

O soutěži


Soutěž AXOR H2O story je zaměřená na principiální průzkum vody a koupelny z architektonického hlediska. Vývoj koupelen totiž vyžaduje stále nová a nová pojetí a řešení. Je potřeba také brát ohled na stále rychlejší změny životního stylu, zvyků souvisejících s péčí o tělo a uspořádání místností. V tomto směru vycházejí přístupy, které jsou základem inovací, ze skutečného života.

Značka Axor využívá této tvůrčí soutěže s názvem H2O story k podpoře dialogu se studenty architektury a designu, na jejímž základě chce nové citlivé koncepty a mladistvé nápady pro současné koupelny představit široké a odborné veřejnosti a zároveň ji do soutěže aktivně zapojit.

Naším přáním je zapojit se do otevřeného dialogu na téma vody v architektuře. Volíme tuto cestu, protože naše poslání vnímáme jako dlouhodobé. Jsme si také vědomi důležité role, kterou sehrávají nastupující architekti a interiéroví designéři v procesu inovací technických stavebních systémů a vybavení. Navíc během výstavy Designblok 2015 se chystáme vítězný projekt již po čtvrté vystavit a představit v reálné podobě.

AXOR H2O STORY 2015

4. ročník mezinárodní studentské soutěže

Téma: Bathroom for Space station | koupelna pro dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici

Řešte konflikt: kompaktnost a úspornost versus faktor nutné psychohygieny a relaxu. Uvažujte také nad vlivem „gravitace“. Hlavním kritériem je funkčnost, kreativita, neotřelost návrhu, forma prezentace a její realizovatelnost v rámci výstavy Designblok 2015.