H2O Story

AXOR
JAGA
Vyhlašovatel soutěže
Organizátor soutěže

Pravidla internetového hlasování


Kromě hlasování odborné poroty dostane slovo také široká veřejnost a příznivci kvalitní architektury. Hlasujte za nejlepší návrh. Autor díla s nejvyšším počtem hlasů získá jedinečnou možnost zúčastnit se týdenní stáže ve značce Axor v Německu, kde bude moci shlédnout vývoj a výrobu nových výrobků. Všechny cestovní výdaje bude hradit vyhlašovatel soutěže.

On-line hlasování bude probíhat ve dnech 11.6. do 31.8.2015 na soutěžních stránkách www.h2ostory.cz.
Hlasující může hlasovat pro neomezený počet soutěžních návrhů, avšak pro každý pouze 1x.
Každý soutěžní návrh má pod svým autorem a názvem umístěné symboly - hvězdy, jejichž pomocí můžete návrh ohodnotit takto: 1 hvězda = 1 bod atd.
Maximální počet bodů pro hodnocení je 5.
Vámi udělený počet bodů se automaticky připočte k celkovému počtu bodů, které se u každého soutěžního návrhu zobrazují.
Soutěžní návrh, který obdrží nejvíce hlasů, získá cenu veřejnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prověřit a vyloučit soutěžící v případě vícenásobného hlasování z jednoho zařízení, jakož i pravidelného a neúměrného hlasování prostřednictvím skriptů. Vyhlašovatel prověří všechny profily, které v průběhu jednoho dne získají více než 240 (slovem dvě stě čtyřicet) hlasů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího/soutěžící ze soutěže i bez uvedení důvodu.

Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou ani žádnou jinou právní cestou. V případě, že nastanou pochybnosti o splnění těchto podmínek a pravidel, rozhodne o jejich splnění, resp. nesplnění vyhlašovatel.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli před soutěží i během jejího trvání pozměnit nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Změnu nebo úpravu pravidel se vyhlašovatel zavazuje zveřejnit stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. V případě rozporu mezi těmito pravidly a podmínkami soutěže a pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v propagačních materiálech nebo jiných materiálech platí znění těchto pravidel a podmínek soutěže.